Appudvikling App udvikling
Kotlin

Kotlin

Kotlin är ett statiskt skrivet programmeringsspråk som körs på Java Virtual Machine (JVM). Det utvecklades av JetBrains, företaget bakom IntelliJ IDEA, som ett modernt alternativ till Java. Kotlin är designad för att vara kortfattad, uttrycksfull och säker. Det fungerar sömlöst med Java, vilket gör att utvecklare kan använda Kotlin tillsammans med befintliga Java-kodbaser.

En av Kotlins nyckelfunktioner är dess nollsäkerhet, som hjälper till att förhindra undantag för nollpekare under körning. Den innehåller också funktioner som tilläggsfunktioner, dataklasser, koroutiner för asynkron programmering och många fler som förbättrar utvecklarens produktivitet.

Kotlin kan användas för en mängd olika applikationer, inklusive utveckling på serversidan, utveckling av Android-appar, webbutveckling (via ramverk som Ktor) och till och med inbyggd utveckling (via Kotlin/Native). Dess mångsidighet och användarvänlighet har bidragit till dess växande popularitet bland utvecklare.